Hitap Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

HİTAP HUKUK ve Danışmanlık BÜROSU

Hakkımızda

Hitap Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu, bünyesinde bulundurduğu genç ve alanında uzman avukatlar beraberinde, Türkiye’nin tüm illerinde; tüzel ve gerçek kişilere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Avukatlık mesleğinin gerektirdiği etik, ahlaki ve evrensel değerler beraberinde, müvekkilleri ile profesyonel bir vekalet ilişkisi yürüten Hitap Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi; doğmuş yahut doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda müvekkil haklarının korunabilmesi ve adaletin doğru şekilde tecelli etmesi adına çaba sarf etmektedir.

Faaliyet Alanları

İzaleyi Şuyu, Tapu Kaydının Tashihi, Ecri Misil, Satış Vaadi, Şufa Müdahalenin Önlenmesi, Tahliye, Kira Tespiti, Kira Uyarlama, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Alma Davaları

Suç Duyurusunda Bulunma, Savunma, İfade Verme, Gözaltı, İnfaz Hesaplama, Tutuklama İşlemlerinde Hukuki Destek Sağlanması

Sigorta Alacaklarının Belirlenmesi, Tahsili, Tazminat Hesaplama, Destekten Yoksun Kalma , Değer Kaybı, Trafik Kazalarından Doğan Sorumluluklar ve benzeri tüm alacaklar

İflas, İflas Erteleme Davaları, Şirketlerin Tasfiyesi, Ltd. Şti Ortaklıktan Çıkma-Çıkarma Davaları

Tenkis, Tapu İptali, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi, Mirasın Reddi, Vasiyetname, Veraset İlamı Alınması, Veraset İntikal İşlemleri, Babalık Davaları

Alacak, Tazminat, Menfi Tespit, istirdat, Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları, İşverenin Kusursuz Sorumluluğu, Araç Sahibinin Kusursuz Sorumluluğu, Şehit Ailelerine Destek Tazminatı

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İade-i İtibar Davaları, Mesleğe Geri Dönüş ve Kıdem Belirleme

Vergi hatalarının düzeltilmesi, Hesaplanması, Bilanço hesaplanması, Tazminatı, Vergi Ceza Uygulamaları ve Vergi Hukukunda ilişkin tüm davalar

İlamsız İcra Takibi, İlamlı İcra Takibi, Borca ve İmzaya İtiraz Davaları, İtirazın Kaldırılması-İptali Davaları, İstihkak davaları, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Haciz-Muhafaza-Satış İşlemleri

İş Kazası Tazminat Davaları, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Mobbing Davaları, Ücret Alacağı Davaları, İşe İade Davaları

Eser Sözleşmesi, Faktoring Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmesi, Franchising Sözleşmesi, kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Devre Mülk-Tatil sözleşmesi vs.

Kıymetli Evrak İşlemlerine İlişkin Davalar, Bankacılık İşlemlerine İlişkin Davalar

Ayıplı Mal Ve Hizmetlere İlişkin Davalar, Kapıdan Satış Sözleşmeleri, Pazarlama Satışlarına İlişkin Davalar, Tüketici Kredilerine İlişkin Davalar, Mesafeli Sözleşmeler

Boşanma Davaları, Tanıma Tenfiz davaları, Nafaka Davaları, Mal Rejimi Tasfiyesi, velayet Davaları, Babalık Davaları, Aile Konutu Şerhi Tesisi, İddet Müddetinin Kaldırılması, Şahsi İlişki Kurulması İşlemleri

İsim Tashihi Davaları, Vasi Tayini, Nüfus Kaydının Düzeltilmesi, Yaş Küçültme veya Düzeltme Davaları, Evlat Edinme Davaları

Şirketlerin İhtiyacı Olan Her türlü Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakere Edilmesi ve Düzenlenmesi, İhtilafların Çözümü, Şirketlerin Davalarda Temsili
Olağan Ve Olağanüstü Kanun Yolları
Kanun yararına bozma, CMK 308 uygulamaları, Yargılanmanın Yenilenmesi, İstinaf ve Temyiz kanun yolları, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
alanlarında Türkiye`nin tamamında hizmet verilmektedir.

Dijital içerikler üretiyoruz

Makalelerimizi İnceleyin

Hitap Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu olarak internet okurlarımız için dijital içerikler üretiyoruz. İncelemek için Makalelerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.